Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin zbajduje zastosowanie do zamówień realizowanych po 25.12.2014

Dane przedsiębiorcy

 1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo EXPERT Bożena Pałka, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.expertbp.pl

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 5. Właściciel Bożena Pałka zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się oddzielnej zakładce , udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 6. Pozostałe Dane firmy:

 7. Firma przedsiębiorcy
  EXPERT Bożena Pałka
  Numer REGON 276540640
  Numer NIP 6491632651
  Organ rejestrujący działalność: Urząd Miasta w Zawierciu
  Siedziba: 42-431 Zawiercie,ul Zwarta 11b (powiat Zawierciański, województwo Śląskie)

 

 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet adres poczty email

 2.  

  Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3.  

  Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 4.  

  Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.expertbp.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 1. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia Konta Klientadokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Założenie Konta klientajest nieodpłatne.

 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu,dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.  Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 5.  Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

 6.  Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 7.  Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 1. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób: wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,wybór formy dostawy i płatności,podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy,zatwierdzenie zamówienia przez przycisk zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta 

 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 1. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary),jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów, cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy, sposób płatności,informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 1. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,za pobraniem u kuriera, gotówką przy odbiorze osobistym towaru

 2.  

  Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.

 1. Ceny i koszty przesyłki

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatek Vat. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku do koszykanie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed wyborem opcji Zamawiam transakcja z obowiązkiem zapłatyoraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon (na życzenie fv)

 1. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy: list polecony ekonomiczny (nie we wszystkich produktach), paczkomaty Inpost, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty (po uprzednim kontakcie telefonicznym)

 2. Zamówienia wysyłane są z reguły w ciagu 48h roboczych (poniedziałek - piątek). Termin dostawy to max 14 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. W razie chęci zamówienia większej ilości niż 10 szt z danego modelu prosze o kontakt celem ustalenia czasu doreczenia zamowienia.

 3.  

  Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 4.  

  Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

 5.  

  Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktustosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firmy, bądź adres mailowy expertbp@wp.pl

 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 42-431 Zawiercie, ul. Zwarta 11b

 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy lub taka drogą jaka środki były regulowane przez KOnsumenta. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. W przypadku odstąpienia zwracana jest cała kwota jaka Kosument uprzednio zapłacił za towar + wartość najtańszej możliwej wysyłki w ofercie

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

 • zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 1. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

 • wysyłanie wiadomość email na adres expertbp@wp.pl

 • listownie na adres firmy

 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

 5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 7. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest firma Expert Bożena Pałka. Akceptując regulamin użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji zamówienia. Klient ma możliwość wglądu do podanych danych, do wprowadzania zmian, a także usunięcia z bazy danych. Dane wskazane przez Konsumenta przechowywane są w zgodnosci z wymogami takich ustaw jak:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

  •  

   Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

    

  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

 

 1. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.expertbp.pl/webpage/regulamin.html

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 5. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
  6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 6. Kosument może takze skorzystac z prawa rozstrzygania sporów (platforma ODR) zgodnie z rozpaorządzeniem Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013. Adres platformy internetowej:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL