Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie Expertbp, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: expertbp@wp.pl,  listownie lub każdej innej formie wygodnej dla kupującego. 
Jako sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie takiego oświadczenia od konsumenta.
W przypadku odstąpienia umowę uważa się a niezawartą.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Zwrot srodków dokonywany jest w takiej formie w jakiej była dokonywana płatność (większość wpłaca przelewem na konto) 

Wartość zwrotu: wartość towaru + wartość najtańszej wysyłki do Kosumenta


Przesyłkę należy nadać na adres siedziby sprzedawcy tj 42-431 Zawiercie, ul Zwarta 11b
Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy spoczywają na kupującym.
Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot następuje jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od kupującego zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania. 
Znajduje także zastosowanie art. 33 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Sklep Expertbp nie odbiera przesyłek pobraniowych!

Prosze o staranne zapakowanie przesyłki aby nie zostala uszkodzona podczas transportu


Przykładowy wzór odstąpienia od umowy:Miejscowość i data: ………………………………..

 

Sklep internetowy WWW. expertbp.pl

EXPERT Bożena Pałka

Zwarta 11 b
42-431 Zawiercie

NIP 6491632651

REGON 276540640

 

 

Dane Konsumenta

Imię i nazwisko: ……………………………….. ………………………………..………………………

Adres: ………………………………….………………………………………………………………….

Telefon/e-mail: ………………………………….………………………………………………………..

Nr zamówienia: ………………………………….……………………………………………………….

 

Nawa zamówionych produktów:

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

………………………………….……………………………………………………………….

Data zakupu: ………………………………..

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę odokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany poniżej numer konta

bankowego

Oczekiwana wartość zwrotu:

 …………………………..(słownie) ..................................................................................

 

Nazwa Banku i numer konta

 .....................................................

 .....................................................

 

 

podpis Kupującego